Sundsvalls Pistolskytteklubb
Sundsvalls Pistolskytteklubb
  • © 2022 Sundsvalls Pistolskytteklubb 0

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Stacks Image 5
Bra att veta
Så här blir man medlem
Välkommen till SPK
Vi välkomnar såväl nybörjare som skall gå en kurs hos oss, som erfarna skyttar som varit aktiv i andra klubbar.

För att kunna bli medlem krävs att man inte är straffad för några grövre brott, därför vill vi se ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret i samband med ansökan. Utdraget kommer bedömas av styrelsen och sedan förstöras. Vi förbehåller oss också rätten att göra sökningar i databaser med domar. Eftersom vi hanterar vapen så är det av största vikt för oss att de som blir medlem hos oss inte har en historik av grova brott.

Vi är en ideell förening och kräver ett visst engagemang från våra medlemmar för att vi ska skriva ut aktivitetsintyg för ansökan om vapenlicens.

Alla medlemsansökningar behandlas upp vid styrelsemöte, när ansökan godkänns så är det dags att betala medlemsavgiften och man räknas som medlem från den dag medlemsavgiften betalades in.

Våra stadgar
Blankett för medlemsansökan
Utdrag ur belastningsregistret beställs hos polisen
Observera att utdraget skall lämnas in oöppnat

Våra stadgar skall läsas innan ansökan skickas in
Så här söker man aktivitetsintyg
För att klubben skall kunna utfärda aktivitetsintyg, som utgör underlag för polisens handläggning av licensansökan, krävs att skytten uppfyller de krav som finns föreskrivna i polisens FAP samt i aktuellts skytteförbunds föreskrifter.

Instruktioner och ansökningsblankett
Läs instruktionerna noga och fyll i ansökan komplett. Bifoga även eventuella bevis på nödvändiga fordringar (tex rosa kortet för nationellt) samt kopior på skjutlogg som styrker aktivitet. Glöm inte att skriva under ansökan.

Ansökan behandlas på styrelsemöte, om ansökan godkänns så skickar SPK det utfärdade aktivitetsintyget direkt till polismyndigheten. Om ansökan inte är komplett så bordläggs den normalt till nästa styrelsemöte i väntan på komplettering. Normalt har SPK styrelsemöte en gång per månad.
Ansök om intyg i god tid.

Det går att ansöka om licens hos polisen innan aktivitetsintyget är utfärdat, det kan vara bra att göra om polisen har lång handläggningstid.

Blankett och nödvändiga dokument kan skickas per post, lämnas i brevlådan i skyttehallen eller lämnas in personligen på styrelsemöte. Det sistnämnda kan vara att föredra då det underlättar om oklarheter föreligger.
Aktuella medlemsavgifter

Medlemsavgifter för 2022
* Medlemsavgift: 3000kr
* Medlemsavgift Junior: 500kr (personer under 18år)
* Familjemedlem: 1500kr. Huvudmedlem betalar full avgift, övriga i samma familj, boende på samma adress betalar familjemedlemsavgift

Avgiften skall vara betald senast sista februari. Det finns möjlighet att dela upp betalningen på två delar. Första delen av årsavgiften skall vara klubben tillhanda sista februari, resterande skall betalas in innan den sista juni. Har ni möjlighet så betala hela avgiften för att underlätta för vår kassör.

Avgiften betalas till bankgiro: 145-5500

En påminnelse skickas ut därefter med en extra avgift på 100kr. Inkommer inte avgiften stryks man som medlem i klubben utan ytterligare meddelande.

Access till skjutbanor
Access till vår inomhushall och blåbergets skyttecenter ges till medlemmar som betalat sin medlemsavgift samt innehar eget vapen. Access sker med Airkey system, man laddar ner en app till sin smartphone och denna styr sedan låsen. En avgift tas ut varje gång en behörighet skapas, detta gäller även om man byter telefon.

Frågor om access, Airkey och likande; ring Thomas 070-215 31 72

Postadress
Sundsvalls Pistolskytteklubb
Box 236
851 04 Sundsvall
Dokumentarkiv

Våra stadgar

stadgar.pdf

Ansökan aktivitetsintyg

aktivitetsintyg.pdf

Redovisningsblankett

redovisning.pdf

Skjutledarelista

skjutledare.pdf

Medlemsansökan

medlemskap.pdf

Info aktivitetsintyg

info_intyg.pdf

Betalningsuppdrag

bet_uppdrag.pdf

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.