Sundsvalls Pistolskytteklubb
Sundsvalls Pistolskytteklubb
  • © 2022 Sundsvalls Pistolskytteklubb 0

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Stacks Image 11

Nybörjarkurs i Nationellt skytte

Stacks Image 58
En kurs i "nationellt skytte" är den den kurs som SPK normalt erbjuder nybörjare. Kursen medför att man erhåller Svenska Pistolskytteförbundets "Gröna kort" som gör att man får träna och tävla i förbundets grenar. Härifrån kan man sedan gå vidare till andra discipliner så som IPSC och CAS.

För att börja en nybörjarkurs hos oss krävs inga förkunskaper eller vapenvana. Kursen sträcker sig normalt över 11 kurstillfällen där vi blandar enklare teori där man lär sig regler och lagstiftning med praktiskt skytte där man får lära sig hantera vapnet säkert och skyttets grunder.

Kursen ligger normalt på kvällstid, men någon helgdag går också åt för att gå igenom tex så kallat fältskytte. I kursen används primärt pistol och revolver i kaliber .22 men vi provar också på skytte med 9 mm pistol och revolver i olika grövre kalibrar. Klubben står för all utrustning som kursbok, lån av vapen samt ammunition.

Hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna i begränsat omfattning men vi rekommenderar att man skaffar egna.

Här kan du läsa mer om medlemskap.
Kontakta kursansvarig för om du har några frågor.

IPSC, kurs i dynamiskt skytte

Stacks Image 60
Klubbens IPSC sektion växer så det knakar, liksom skytteformen gör i stort. Dynamisk skytte är en mycket rolig, utmanande och omväxlande skytteform där man kombinerar precision, snabbhet och problemlöning.

För att träna och tävla i IPSC så krävs en IPSC licens som man får genom att gå en grundkurs i IPSC. Kursen som normalt spänner över två hela helger fokuserar mycket på regler (självstudier av regelböcker) och praktiskt vapenhantering. I och med att IPSC innebär att vi drar laddade vapen från hölster, rör oss med laddade vapen och skjuter under rörelse etc är kraven på säker vapenhantering mycket höga.

Det finns inga formella krav på tidigare vapenvana för att gå en IPSC kurs. SPKs policy för IPSC kurs är att deltagren har eget lämpligt vapen, utrustning och ammunition. Undantag kan göras för nybörjare som känner en IPSC skytt som är aktiv i SPK och denna skytt åtar sig att verka som mentor åt nybörjaren tills denna uppfyller kraven att själv söka licens (vilket tar minst 12 månader). Undantag kan också ges till SPK medlem som gått vår nybörjarkurs i nationellt skytte och visar lämplighet att gå IPSC kurs innan skytten hunnit införskaffa grovkalibrigt vapen.

Här kan du läsa mer om medlemskap
Kontakta kursansvarig om du har några frågor

Kontakta vår kurskoordinator för mer information

 
Välj fil att ladda upp

Skickar....

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.