Sundsvalls Pistolskytteklubb
Sundsvalls Pistolskytteklubb
  • © 2022 Sundsvalls Pistolskytteklubb 0

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Stacks Image 5
Bra att veta
Så här blir man medlem
Vi välkomnar såväl nybörjare som skall gå en kurs hos oss, som erfarna skyttar som varit aktiv i andra klubbar.

För att kunna bli medlem krävs att man inte är straffad för några grövre brott, därför vill vi se ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret i samband med ansökan. Utdraget kommer bedömas av styrelsen och sedan förstöras. Vi förbehåller oss också rätten att göra sökningar i databaser med domar. Eftersom vi hanterar vapen så är det av största vikt för oss att de som blir medlem hos oss inte har en historik av grova brott.

Vi är en ideell förening och kräver ett visst engagemang från våra medlemmar för att vi ska skriva ut aktivitetsintyg för ansökan om vapenlicens.

Alla medlemsansökningar behandlas upp vid styrelsemöte, när ansökan godkänns så är det dags att betala medlemsavgiften och man räknas som medlem från den dag medlemsavgiften betalades in.

I dokumentarkivet finns stadgar och blankett för medlemsansökan.
Utdrag ur belastningsregistret beställs hos polisen
Observera att utdraget skall lämnas in oöppnat

Våra stadgar skall läsas innan ansökan skickas in
Så här söker man aktivitetsintyg
För att klubben skall kunna utfärda aktivitetsintyg, som utgör underlag för polisens handläggning av licensansökan, krävs att skytten uppfyller de krav som finns föreskrivna i polisens FAP samt i aktuellts skytteförbunds föreskrifter.

Instruktioner och ansökningsblankett finns i dokument arkivet. Läs instruktionerna noga och fyll i ansökan komplett. Bifoga även eventuella bevis på nödvändiga fordringar (tex rosa kortet för nationellt) samt kopior på skjutlogg som styrker aktivitet. Glöm inte att skriva under ansökan.

Ansökan behandlas på styrelsemöte, om ansökan godkänns så skickar SPK det utfärdade aktivitetsintyget direkt till polismyndigheten. Om ansökan inte är komplett så bordläggs den normalt till nästa styrelsemöte i väntan på komplettering. Normalt har SPK styrelsemöte en gång per månad.
Ansök om intyg i god tid.

Det går att ansöka om licens hos polisen innan aktivitetsintyget är utfärdat, det kan vara bra att göra om polisen har lång handläggningstid.

Blankett och nödvändiga dokument kan skickas per post, lämnas i brevlådan i skyttehallen eller lämnas in personligen på styrelsemöte. Det sistnämnda kan vara att föredra då det underlättar om oklarheter föreligger.
Aktuella medlemsavgifter
Access till skjutbanor
Access till vår inomhushall och blåbergets skyttecenter ges till medlemmar som betalat sin medlemsavgift samt innehar eget vapen. Access sker med Airkey system, man laddar ner en app till sin smartphone och denna styr sedan låsen. En avgift tas ut varje gå en behörighet skapas, detta gäller även om man byter telefon.
Skjutledare torsdagar
Postadress
Sundsvalls Pistolskytteklubb
Box 236
851 04 Sundsvall
Dokumentarkiv

Våra stadgar

stadgar.pdf

Ansökan aktivitetsintyg

aktivitetsintyg.pdf

Redovisningsblankett

redovisning.pdf

Skjutledarelista

skjutledare.pdf

Medlemsansökan

medlemskap.pdf

Info aktivitetsintyg

info_intyg.pdf

Betalningsuppdrag

bet_uppdrag.pdf

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.