Sundsvalls Pistolskytteklubb
Sundsvalls Pistolskytteklubb
  • © 2022 Sundsvalls Pistolskytteklubb 0

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Stacks Image 249

Här går det att läsa om de olika skyttegrenar vi bedriver verksamhet inom
Klicka på respektive rubrik för mer information

Precision

Stacks Image 246
Precisionsskytte
Bedrivs på bana mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd.

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av max 5 minuter. Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier.

Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Detta för att kontrollera att bl a vapnets skottställning inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera vapnets skottställning utan att det påverkar tävlingsresultatet.

Mer går att läsa hos Svenska Pistolskytteförbundet

Fältskytte

Stacks Image 218
Fältskytte
Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i olika fältskyttemål i terrängen. Skjutningen utförs i patruller, förflyttning mellan målen sker i regel till fots. En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer.

En tävling i fältskjutning omfattar ett antal stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder.

Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling. En större mästerskapstävling såsom ett svenskt mästerskap eller ett landsdelsmästerskap omfattar vanligen 10 stationer, en nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer Även 6 och 7 stationer förekommer.

Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen. Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Mer går att läsa hos Svenska Pistolskytteförbundet

IPSC

Stacks Image 220
IPSC / Dynamiskt skytte
Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det blir Dynamiskt.

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination. För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

Dynamiskt Skytte bedrivs i fyra grenar – pistol, hagelgevär, gevär och miniatyrgevär.

Mer går att läsa hos Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet

Western

Stacks Image 223
Cowboy Action Shooting / westernskytte
Westernskytte är en skyttesport som skapades 1981 av Harper Creigh i USA. Han hade tittat på några vilda västernfilmer en regnig eftermiddag och fick en idé.

Skyttet utövas på en skjutbana/fältskytteterräng där stationer, kallade stager, byggs upp med olika scenario på varje. Stagerna ligger spridda på området med förflyttning mellan varje. På stagen finns vanligtvis någon typ av kuliss tex. en vagn, en affär, en saloon. Sedan finns det mål för de tre vapnen (revolvrar räknas som ett vapen).

Mer går att läsa hos Svenska Westerskytteförbundet

Korthållsfält

Korthållsfält
Detta är en så kalla föreningsegen gren.
Mer information kommer snart

Svartkrutskytte

Stacks Image 257
Svartkrutskytte (The Blackpowders)
Vi skjuter med enhands och tvåhandsvapen samt kanon, laddade med Svartkrut.
Vapenmodeller med Luntlås, Flintlås, Slaglås och Patron.
Gamla originalvapen och nytillverkade kopior på dessa. Svartkrut är grunden och föregångaren till dagens moderna krut. Skyttet bedrivs enligt Svenska Svartkruts Skytte Federationens(SSSF)
Svartkrutsskyttet började här 1978 och har arrangerats ett stort antal inbjudningstävlingar som Svenska och Nordsvenska Mästerskap samt Långhållsskyttetävlingar.

Läs mer på Svenska Svartkruts Skytte Federationens hemsida

Metallsilhuett

Stacks Image 261
Metallsilhuett
Skytte som utförs sittande eller halvliggande mot fyra grupper om fem av plåtmål i form av djurfigurer; kyckling, gris, kalkon och bock. Skjutavstånden är 50m,100m,150m,200m.
Skjutförfarande, med laddning av fem patroner mot en djurgrupp på 2.5 min och träff skall vara tydligt markerad av figur.

Mer kan läsas på Sveriges Metallsilhuettförbunds hemsida

Sportskytte

Sportskytte.
Mer information kommer snart

Steel Challenge

Stacks Image 264
Steel Challenge
Detta är en gren som sorterar under IPSC förbundet. Mer information kommer snart

Bowling-pin

Stacks Image 268
Bowling-pin
Detta är en föreningsegen gren.
Mer information kommer snart

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.