Vi har fått rapporter om att det är problem med vissa webbläsare, då Polisens blankett som ska fyllas i är låst på ett sätt som vissa webbläsare inte kan hantera. Det verkar fungera bra med Google Chrome för både PC och Apple datorer samt Firefox för Apple.
Men det fungerar inte med Microsoft Edge på PC och Safari på Apple.

Problemet är att polisens blankett antingen inte går att spara alls eller blir helt låst efter att den sparats. Vi jobbar på att lösa detta med polisen.
Tills vidare måste vi be alla använda Google Chrome eller Firefox för denna tjänst.
Det bör också gå bra att ladda ner filen utan att ha fyllt i den med valfri webbläsare och på datorn redigera den med Adobe Acrobat Reader (som går att ladda ner gratis) och spara den på datorn för uppladdning. Dock så går det inte att redigera nedladdad fil med Apple OS egna PDF redigerare i "Förhandsvisning", eftersom filen då blir låst när den sparas.
SiteLock

Systemet fungerar bara på dator, ej mobil eller padda.

Detta beror på att polisen PDF fil är låst på ett sätt som gör att den inte går att spar på många paddor och mobiler. Vi hoppas på en lösning framöver

Steg 1 av 5

Innan du börjar använda systemet för första gången titta på gärna på instruktionsfilm där vi går igenom hela processen och förklarar hur den skall utföras.

Steg 2 av 5

Här görs ansöka om föreningsintyg som styrker behov av vapen inför ansökan om vapenlicens.
 • Det krävs att man är aktiv medlem i Sundsvalls Pistolskytteklubb sedan minst sex månader eller mer beroende på förbund/gren.
 • Innan du ansöker, kontrollera att dina senaste registrerade "skjutprov" (fordringar) stämmer, dessa finns på SPK Mina sidor, "Mina Uppgifter" - "Personuppgifter". Anser du att inlämnade fordringar saknas, kontakta oss på info@sundsvallspk.se
 • Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte. Möten hålls den 2:a söndagen varje månad förutom juli.
 • Vi vill att din ansökan är registrerad minst tre dygn före mötet för att vi skall hinna hantera den.
 • Får du problem, skicka ett mail till ordf@sundsvallspk.se eller ring 079-008 12 84 för hjälp.
 • Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller likande inte kan använda den digitala processen, kontakta oss så löser vi det. OBS, detta gäller bara de med ett faktisk behov av hjälp, lathet eller allmän ovilja till nya rutiner räknas inte.
Här finns mer information. Första länken går till SPKs dokument med anvisningar för föreningsintyg, och beskrivning av de olika skytteförbundens krav för intyg. Denna instruktion skall läsas igenom innan ansökan. Filen kan öppnas igen i nytt fönster i nästa steg av processen.
Därefter följer olika dokument som polisen gett ut som reglerar hur vi får utfärda intyg. Dessa kan man fördjupa sig i om man vill förstå vart alla regler kommer ifrån. Just nu är det en del ändringar då polisen genomför en uppdatering av sina regelverk, ett arbete som i inte vet hur det kommer att påverka oss.
Här finns mer information om hur man ansöker, krav för olika skytteförbund etc
Polisens nya (2024) Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden (RA 2024:1)
Polisens nya Konsoliderad version av Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 551-3
Polisens FAP 551-3 2009 Allmänna råd Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna rådom vapenlagstiftningen
Polisens FAP 551-3 2016 tillägg kapitel 5: kravet på synnerliga skäl för enhandsvapen

Steg 3 av 5

Polisens blankett för Föreningsintyg
 • OBS, var noga och fyll i blanketten komplett och korrekt!
 • SPKs PDF fil med instruktioner för ansökan finns att se här
 • Ett exempel på hur blanketten fylls i finns att se här
 • Blanketten finns att laddas ner här
 • Fyll i hela blanketten förutom de två sista styckena på sida 2. OBS glöm ej översta stycket på sida 2. Se exempel.
 • Ruta "Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3":
  • Aktiv medlem enligt 5 § är om man söker sitt första enhandsvapen.
  • Aktiv medlem enligt 6 § är om man söker på ytterligare enhandsvapen.
 • Välj det förbund (ett val) som vapnet söks på, för föreningsegen gren välj "Annat förbund" och skriv gren
 • Fyll i data om vapnet exakt så som det ska stå på licensen, detta måste vara helt korrekt.
 • "Vapengrupp/skytteform" är obligatorisk, fyll i vad vapnet söks på, se instruktioner i detta dokument
 • Rutan "Behov av enhandsvapen" gäller bara om man söker på enhandsvapen
 • När blanketten är ifylld, spara den på datorn så du kan ladda upp den i nästa steg. Söks flera vapen samtidigt, fyll i en version av blanketten per vapen, spara med olika filnamn och ladda upp alla samtidigt.
Sökande är skyldig att se till att blanketten blir komplett och korrekt ifylld, ej komplett ansökning bordläggs till nästa möte

Steg 4 av 5

Ladda upp blanketten samt bilagor
Klick på knappen för att öppna uppladdningssidan där du laddar upp:
 • Komplett ifylld Polisens blankett "FÖRENINGSINTYG bilaga till ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning". Söker du på flera vapen samtidigt laddar du upp en blankett per vapen här.
 • Kopior på loggböcker, "gula kort", "rosa kort", utförda skytte-fodringar och andra dokument som stöder din ansökan. Var snäll och ta tydliga kopior på alla dina bilagor så vi kan läsa dem.

Lägg till alla dina filer i rutan innan du trycker "Ladda upp"
Uppladdningen sker via Dropbox, har du ett Dropbox konto och är inloggad i din webbläsare så identifieras du automatiskt. Har du inte Dropbox så måste du ange För och Efternamn samt e-post adress innan du klickar på "Ladda upp"

Om du senare kommer på att du glömt att bifoga någon fil/bilaga, gå då direkt till Steg 4 i processen och ladda upp de kompletterande filerna här, utan att repetera några av de andra stegen i processen

När filerna är uppladdade, gå tillbaka till detta fönster och klicka på Steg 5 för att fortsätta processen

Steg 5 av 5

Typ av ansökan
Välj vilken typ av ansökan du gör, fyll i formuläret och klicka "Skicka anmälan" När ansökan är skickad, stäng fönstret genom att klicka på krysset i övre högra hörnet.

Söker du på flera vapen av samma typ (enhandsvapen eller gevär) fyll bara i ansökan en gång, och en Polisens blankett för Föreningsintyg per vapen. Söker du både enhandsvapen och gevär så gör en ansökan per typ av vapen.
Söker du på nytt vapen och förnyelse av licens på annat vapen samtidigt, gör en ansökan per typ.

När du fyllt i rätt ansökan och skickat den så är allt klart.

Har du feedback på ansökningsprocessen, vad var bra, vad var dåligt, något som var otydligt eller fungerade dåligt? Skicka gärna din feedback till oss: ordf@sundsvallspk.se

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.