Kursverksamhet
Kursverksamhet
  • © 2024 Sundsvalls Pistolskytteklubb 0

Kursverksamhet

Nybörjarkurs i Nationellt skytte

Stacks Image 294
En kurs i "nationellt skytte" är den kurs som SPK normalt erbjuder nybörjare. Kursen ger en mycket god grund att stå på inför att utvecklas vidare till andra skytteformer som IPSC, CAS, Metallsilhuett, Svartkrutskytte etc då kursen lär ut grundläggande vapenhantering och skyttetekniker. Precision, bra avfyringar och fokus behövs i alla skytteformer.

Kursen resultera i att man erhåller Svenska Pistolskytteförbundets "Gröna kort" som gör att man får träna och tävla i förbundets grenar. Härifrån kan man sedan gå vidare till andra discipliner så som IPSC och CAS.

För att börja en nybörjarkurs hos oss krävs inga förkunskaper eller vapenvana. Man måste fyllt 18 år, eller 15 år med målsmans sällskap vid allt skytte. Kursen sträcker sig normalt över ca 11 kurstillfällen där vi blandar enklare teori där man lär sig regler och lagstiftning med skytte där man får lära sig hantera vapnet säkert och skyttets grunder.

Kursen ligger normalt på kvällstid, men någon helgdag går också åt för att gå igenom tex så kallat fältskytte. I kursen används primärt pistol och revolver i kaliber .22 men vi provar också på skytte med 9 mm pistol och revolver i olika grövre kalibrar. Klubben står för kursbok och vapen samt ammunition under kursen. Hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna i begränsat omfattning men vi rekommenderar att man skaffar egna.

IPSC, kurs i dynamiskt skytte

Stacks Image 296
Dynamisk skytte är en mycket rolig, utmanande och omväxlande skytteform där man kombinerar precision, snabbhet och problemlösning.

För att träna och tävla i IPSC så krävs en IPSC licens som man får genom att gå en grundkurs i IPSC. Kursen som normalt spänner över två hela helger fokuserar mycket på regler (självstudier av regelböcker) och praktiskt vapenhantering. I och med att IPSC innebär att vi drar laddade vapen från hölster, rör oss med laddade vapen och skjuter under rörelse etc är kraven på säker vapenhantering mycket höga.

Det krävs ingen tidigare vapenvana för att gå en IPSC kurs. SPKs grundpolicy för IPSC kurs är att deltagare har tillgång till eget lämpligt vapen, utrustning och ammunition. Undantag kan i begränsad omfattning göras för:
  • Nybörjare som känner en IPSC skytt som är aktiv i SPK och denna skytt åtar sig att verka som mentor åt nybörjaren och håller denna med lånevapen tills denna uppfyller kraven att själv söka licens
  • Aktiv SPK medlem som gått vår nybörjarkurs i nationellt skytte vill gå IPSC kurs innan skytten hunnit införskaffa grovkalibrigt vapen, om mentor för skytten finns.

SPK har begränsat med lånevapen / utrustning för IPSC, det normala är att IPSC kursdeltagare / skyttar har eget vapen och utrustning.

Är du intresserad av att gå IPSC kurs hos oss så kontakta IPSC kurs ansvarige så sätts du upp på väntelista och får mer information. Det sker viss granskning av sökanden och alla skall godkännas av förbundet innan kurs kan påbörjas. Är du inte redan medlem hos oss så kommer du få möjlighet att bli det i samband med att du får din plats på IPSC kurs.

Vi använder minimalt antal cookies för att säkra sidans funktion. Genom att besöka vår hemsida så godkänner du att nödvändiga kakor lagras på din enhet.