Runt tolv medlemmar trotsade snö på backen, multet och lite ruggit väder för att öva fritt gevär på Blåberget. Vi sköt övning och kompetensprov både för kulgevär och hagel.