All duk som låg i trälådorna längs ena långväggen har kapats upp i bitar, blivit uppmärkt och uppburen på vinden.
Lådorna som de låg i är uppkapade och bortforslad.
Fler väggfästen för målmaterial är uppsatta, nu står inget på golvet på högersidan.
Golvet är skurat.
Sittbänkarn är målade, så nu är de både snyggare och lättare att hålla rent
Plåtarna i kulfånget är fastskruvade, istället för de gamla träkilarna.
En ny vägg i mötesrummet är målad, och TV är monterad på den.
Utrymmet bredvid kassunen och andra utrymmen är städade.
Massor med skrot är bortkört.

Tack till alla som hjälpte till